Kopparstaden AB Ramavtal avseende torrsugning inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Ramavtal avseende torrsugning inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Kopparstaden AB, Falun

Torrsugning av bland annat isolering och fyllning i bjälklag (sand, granulat och dylikt) inom Kopparstadens fastighetsbestånd under perioden 2024-03-01 – 2026-02-28 med option på 1 + 1 år.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2023-6220