Kopparstaden AB Ramavtal avseende tillsyn av skjutdörrar, reparation av skjutdörrar och slagdörröppnare samt installation av slagdörröppnare

Ramavtal avseende tillsyn av skjutdörrar, reparation av skjutdörrar och slagdörröppnare samt installation av slagdörröppnare

Kopparstaden AB, Falun

Leverantören ska efter avrop utföra tillsyn av skjutdörrar, reparation av skjutdörrar och slagdörröppnare samt installation av slagdörröppnare.

Avtalsperioden är 2024-01-01 - 2025-12-31 med option på 1 + 1 år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2023-6214