Kopparstaden AB RAMAVTAL Arbetskläder, profilkläder och arbetsskor

RAMAVTAL Arbetskläder, profilkläder och arbetsskor

Kopparstaden AB, Falun

Ramavtal avseende tillhandahållande och leverans av arbetskläder och profilkläder med tryck samt arbetsskor efter avrop till Kopparstadens personal.

Avtalstiden är 2024-06-01 - 2026-05-31 med option på 1 + 1 år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2023-6278