Kopparstaden AB Markarbeten och grundläggning för nyproduktion bostäder, Furiren, Falun

Markarbeten och grundläggning för nyproduktion bostäder, Furiren, Falun

Kopparstaden AB, Falun

Samverkansentreprenad avseende planering, projektering och utförande av markarbeten inklusive inklusive grundläggning med platta på mark för nybyggnad av preliminärt fem flerbostadshus på fastigheterna Sergeanten 1 och Falun 8:44-45 i Falu Kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2022-5583