Kopparstaden AB Leverans av frukt till Kopparstadens personal

Leverans av frukt till Kopparstadens personal

Kopparstaden AB, Falun

Regelbunden leverans av frukt till Kopparstadens personal

placerad inom Falu kommun.

Avtalstiden är 2024-03-01 – 2026-02-28 med option på 1 +1 år. Uppdragets

omfattning framgår närmare av bifogat avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2023-6255