IT-partner

Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen

Upphandlingen omfattar en IT-Partner inom området it infrastruktur och tillhörande tjänster för hela kommunkoncernen och dess helägda eller delägda bolag. Teknisk utveckling, leveransmodeller i form av molntjänster, lagkrav etc. förändras kontinuerligt, vilket påverkar en myndighets möjlighet att leverera IT-tjänster på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det är därför vår ambition att teckna ett avtal med en partner som kan ta ett delansvar tillsammans med kommunen för att uppnå de krav som ställs. För att uppnå avsedd effekt tecknas ett avtal som inrymmer möjlighet till förändring och utveckling under hela avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

GNU 2020/109