Kopparstaden AB Inkassotjänster för Kopparstaden AB

Inkassotjänster för Kopparstaden AB

Kopparstaden AB, FALUN

Uppdraget gäller hantering av inkassotjänster. I tjänsten ingår att hantera hyresfordringar och inkassobevakning.

Uppdragets omfattning framgår närmare av Uppdragskontrakt, bilaga 1.

Uppdragskontrakt kommer att tecknas med en leverantör.

Avtalstiden är 2019-09-01 - 2021-08-31 med option på 1 + 1 år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2019-4404