Kopparstaden AB Försäkringsskydd - Del A Företag och Del B Fordon

Försäkringsskydd - Del A Företag och Del B Fordon

Kopparstaden AB, Falun

Försäkringsskydd uppdelat i två delar;

Del A. FÖRETAG bestående av egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring, ansvarsförsäkring och tilläggsförsäkring.

Del B. FORDON

Avtalstiden är 2024-10-01 – 2027-09-30 med option för 2028-10-01 – 2028-09-30.

Anbud får lämnas på en eller båda delarna.

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per del.Lot nr.: 1

Försäkringsskydd - Del A Företag och Del B Fordon

Försäkringsskydd uppdelat i två delar;

Del A. FÖRETAG bestående av egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring, ansvarsförsäkring och tilläggsförsäkring.

Del B. FORDON

Avtalstiden är 2024-10-01 – 2027-09-30 med option för 2028-10-01 – 2028-09-30.

Anbud får lämnas på en eller båda delarna.

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per del.

Last tender date: 06/17/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Kopparstaden AB

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20157

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20157&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 09/29/2027 00:00:00Lot nr.: 2

Del A - Företag

Försäkringsskydd avseende Del A. FÖRETAG bestående av egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring, ansvarsförsäkring och tilläggsförsäkring.

Avtalstiden är 2024-10-01 – 2027-09-30 med option för 2028-10-01 – 2028-09-30.

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Last tender date: 06/17/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Kopparstaden AB

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20157

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20157&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 09/29/2027 00:00:00Lot nr.: 3

Del B - Fordon

Försäkringsskydd för Del B. FORDON.

Avtalstiden är 2024-10-01 – 2027-09-30 med option för 2028-10-01 – 2028-09-30.

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Last tender date: 06/17/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Kopparstaden AB

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20157

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20157&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 09/29/2027 00:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2024-6427