Kopparstaden AB Förmånscyklar till Kopparstadens medarbetare

Förmånscyklar till Kopparstadens medarbetare

Kopparstaden AB, FALUN

Uppdraget omfattar ett helhetsåtagande där leverantören ska erbjuda beställarens tillsvidareanställda möjlighet att ingå hyresavtal av förmånscykel i 36 månader. Ersättningen ska regleras genom bruttolöneavdrag.

Med ett helhetsåtagande avses att leverantören ansvarar för samtliga delar av processen, från det att avtalet träder i kraft till sista hyresavtals utgångsdatum.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-06-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-06-07

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2019-4409