Kopparstaden AB Fjärrvärmecentraler Kvarnberget, Falun

Fjärrvärmecentraler Kvarnberget, Falun

Kopparstaden AB, Falun

Installation av tre nya undercentraler inkl. styr- och övervakning, uppkoppling av styr- och övervakningssystem. Entreprenaden är uppdelad i två delar:

Del 1:

Alla arbeten och allt material till undercentralerna på Kvarnbergsvägen 1G och 2B, Falun.

Del 2:

Alla arbeten och allt material till undercentralen på Källviksvägen 5, Falun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2021-5166