Kopparstaden AB Fasad- och skyddsåtgärder, Herrhagen i Falun

Fasad- och skyddsåtgärder, Herrhagen i Falun

Kopparstaden AB, FALUN

Fasad- och skyddsåtgärder enligt nedan.

Gavelspetsarna, takfoten och balkongräcken som består av träpanel ska, i underhålls- och brandskyddsförstärkande åtgärder, bytas ut till nya fasadskivor. Balkongplattor lagas och ytskiktsbehandlas, nya uteplatser på markplan tillhörande lägenheter stenläggs samt ny plantering anläggs.

Entreprenaden består av Del 1 (1 hus) och Del 2 (option för 14 hus), se AFD.1 i Administrativa föreskrifter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2019-4519