Kopparstaden AB Fasad- och skyddsåtgärder, Herrhagen etapp II, Falun

Fasad- och skyddsåtgärder, Herrhagen etapp II, Falun

Kopparstaden AB, Falun

Underhålls- och brandskyddsförstärkande åtgärder på 14 st flerbostadshus i Herrhagen etapp II, Falun.

I en tidigare och avbruten entreprenad så har 5 st hus till största delen färdigställts. Det som återstår för dessa hus är utvändiga arbeten och el.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-05)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2023-12-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2023-6279