Kirunabostäder AB Snöröjning Jukkasjärvi

Snöröjning Jukkasjärvi

Kirunabostäder Aktiebolag, KIRUNA

Uppdraget avser att på entreprenad utföra snöröjning,  halkbekämpning samt hyvling  på Kirunabostäders och i Kiruna kommuns fastigheter i Jukkasjärvi.

Entreprenaden är uppdelad i flera snöröjningsområden, omfattningen framgår av kartunderlag. Beställaren kommer att teckna avtal med en entreprenör. 

Objektets läge

Fastigheterna är belägna i: Jukkasjärvi

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-08)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2021-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2021/23