Kirunabostäder AB Service och underhåll industriportar

Service och underhåll industriportar

Kirunabostäder Aktiebolag, KIRUNA

I beståndet finns totalt cirka 80 stycken industriportar av olika typer.

Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av tjänster inom service samt underhåll och reparation av industriportar, både maskindrivna och manuella. Samtliga portar ska servas en gång per år, servicen ska utgöra förebyggande underhåll, för detta tecknas ett funktionsserviceavtal. Utöver det ska entreprenören även efter avrop från beställaren kunna utföra reparationer

Objektets läge

Fastigheterna är belägna i:Kiruna C, Vittangi och Karesuando och Riksgränsen

I beståndet finns totalt cirka 80 stycken industriportar av olika typer.

Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av tjänster inom service samt underhåll och reparation av industriportar, både maskindrivna och manuella. Samtliga portar ska servas en gång per år, servicen ska utgöra förebyggande underhåll, för detta tecknas ett funktionsserviceavtal. Utöver det ska entreprenören även efter avrop från beställaren kunna utföra reparationer

Översiktlig information om objektet

Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter äger och förvaltar totalt cirka 2 160 lägenheter, 28 000 m2 kommersiella lokaler samt förvaltar ca 190 000 m2 kommunala verksamhetslokaler såsom skolor, äldreboenden, badhus, sporthallar och liknande åt Kiruna kommun.

I beståndet finns totalt cirka 80 stycken industriportar av olika typer.Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av tjänster inom service samt underhåll och reparation av industriportar, både maskindrivna och manuella. Samtliga portar ska servas en gång per år, servicen ska utgöra förebyggande underhåll, för detta tecknas ett funktionsserviceavtal. Utöver det ska entreprenören även efter avrop från beställaren kunna utföra reparationer.Kirunabostäder avser att teckna ramavtal med en entreprenör.

Under 2022 uppgick volymen för ramavtalet till cirka 1 000 000kr. Volymen innefattar både arbete och material.Volymen ovan ska ses som en information och är ingen garanti för ramavtalets arbetsvolym. I samband med större projekt eller vid större enskilda inköp förbehåller sig beställaren rätten att begära in separata anbud.

Volymen ovan ska ses som en information och är ingen garanti för ramavtalets arbetsvolym.

Denna volym är historisk och kan komma att över eller underskridas under ramavtalstid. Antagen leverantör är skyldig att tillgodose verklig efterfrågan enligt förfrågningsunderlagets angivna villkor.

Takvolym för samtliga upphandlande myndigheter uppskattas för ramavtalsperiod (4 år) uppgå till max 4,5 MSek (exkl. moms).

Objektets läge

Fastigheterna är belägna i:Kiruna C, Vittangi och Karesuando och Riksgränsen

Omfattning

Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter äger och förvaltar totalt cirka 2 160 lägenheter, 28 000 m2 kommersiella lokaler samt förvaltar ca 190 000 m2 kommunala verksamhetslokaler såsom skolor, äldreboenden, badhus, sporthallar och liknande åt Kiruna kommun.

Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av tjänster inom service samt underhåll och reparation av maskindrivna portar. Samtliga portar ska servas en gång per år, servicen ska utgöra förebyggande underhåll, för detta tecknas ett funktionsserviceavtal. Utöver det Entreprenören ska även efter avrop från beställaren kunna utföra reparationer. Entreprenaden ska i alla avseenden omfatta fullt färdigt arbete om inget annat framkommer i avropet.Avtal kommer att tecknas med en entreprenör.Avrop kommer att ske löpande under hela avtalsperioden. Antalet portar kan komma att förändras under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2022/27