Relining

Kirunabostäder Aktiebolag, KIRUNA

Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter äger och förvaltar totalt cirka 2 160 lägenheter, 28 000 m2 kommersiella lokaler samt förvaltar ca 190 000 m2 kommunala verksamhetslokaler såsom skolor, äldreboenden, badhus, sporthallar och liknande åt Kiruna kommun. Ramavtalsupphandlingen avser att täcka beställarens behov av tjänster inom relining.

Objektets läge

Fastigheterna är belägna i:Kiruna C, Jukkasjärvi, Abisko, Riksgränsen, Svappavaara, Vittangi och Karesuando

Omfattning

Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter äger och förvaltar totalt cirka 2 160 lägenheter, 28 000 m2 kommersiella lokaler samt förvaltar ca 190 000 m2 kommunala verksamhetslokaler såsom skolor, äldreboenden, badhus, sporthallar och liknande åt Kiruna kommun. Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av tjänster inom relining.

Arbetet kommer att utföras i offentliga lokaler såsom äldreboenden, förskolor, skolor, och övriga liknande byggnader och lokaler. Arbetet kommer även att utföras i bostäder med kvarboende hyresgäster. I entreprenaden kommer även ingå samordning av beställarens övriga upphandlade ramavtalsentreprenörer utifrån varje enskilt uppdrags omfattning. Entreprenören ska även som underentreprenör kunna utföra arbeten åt annan av beställaren upphandlad ramavtalsentreprenör. Samma avtalsvillkor och priser ska då gälla.

Större projekt, såsom ny-, om- och tillbyggnader eller projekt med speciella krav ingår inte i detta avtal. Beställaren genomför i dessa fall en separat upphandling för arbetet.

Objektets läge

Fastigheterna är belägna i:Kiruna C, Jukkasjärvi, Abisko, Riksgränsen, Svappavaara, Vittangi och Karesuando

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-12-17)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2021-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2021/24