Kirunabostäder AB Måleriarbeten bostäder och lokaler Kiruna C

Måleriarbeten bostäder och lokaler Kiruna C

Kirunabostäder Aktiebolag, KIRUNA

Upphandling av ramavtal måleriarbeten i Kirunabostäders fastigheter och Kiruna Näringsfastigheters lokaler i Kiruna C. Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av måleriarbeten. Avtalet avser både invändig samt utvändig målning. Entreprenaden omfattar inte sprutmålning av exempelvis luckor eller dörrar som målas i verkstad.

Objektets läge

Fastigheterna är belägna inom Kiruna C och Jukkasjärvi.

Omfattning

Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter äger och förvaltar totalt cirka 2 160 lägenheter, 28 000 m2 kommersiella lokaler. Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av måleriarbeten. Avtalet avser både invändig samt utvändig målning. Entreprenaden omfattar inte sprutmålning av exempelvis luckor eller dörrar som målas i verkstad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2023/1