Kirunabostäder AB Kontorsmaterial/kontorsförbrukning

Kontorsmaterial/kontorsförbrukning

Kiruna kommun, Kiruna

Kiruna kommunkoncern inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad förfrågan i enlighet med angivna villkor i detta förfrågningsunderlag.

Anbud ska vara på svenska och anbudspriser lämnade i svensk valuta.

En leverantör kommer att föreslå antas för ramavtalet. Välkomna att delta!

Kiruna kommunkoncern inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad förfrågan i enlighet med angivna villkor i detta förfrågningsunderlag.

Anbud ska vara på svenska och anbudspriser lämnade i svensk valuta SEK (exklusive mervärdesskatt).

En leverantör kommer att föreslå antas för ramavtalet. Välkomna att delta!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2022-076