Kirunabostäder AB Funktionskontroll och service Bosch-larmanläggningar

Funktionskontroll och service Bosch-larmanläggningar

Kirunabostäder Aktiebolag, KIRUNA

I Kirunabostäders fastigheter samt i de kommunala verksamhetslokaler som förvaltas finns totalt ca 47 stycken Bosch-larmanläggningar av typ DS7400/248 och DS7400/16 som omfattar samtliga eller delar av följande larmtyper: brand-, inbrott-, utrymnings-, överfalls-, och driftslarm samt larmöverföring och passage.

Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av funktionskontroll, underhåll, felsökning, rengöring av rökdetektorer och mindre komplettering av dessa anläggningar.

Omfattning

I Kirunabostäders fastigheter samt i de kommunala verksamhetslokaler som förvaltas finns totalt ca 47 stycken Bosch-larmanläggningar av typ DS7400/248 och DS7400/16 som omfattar samtliga eller delar av följande larmtyper: brand-, inbrott-, utrymnings-, överfalls-, och driftslarm samt larmöverföring och passage.Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av funktionskontroll, underhåll, felsökning, rengöring av rökdetektorer och mindre komplettering av dessa anläggningar.Avtal kommer att tecknas med en entreprenör.Avrop kommer att ske löpande under hela avtalsperioden.I samband med nyinstallationer av anläggningar kommer separat upphandling att genomföras.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-11-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2022/26