Kirunabostäder AB Fastighetssystem

Fastighetssystem

Kirunabostäder Aktiebolag, KIRUNA

Upphandlingen avser att täcka beställarens behov av systemstöd för administration och förvaltning av fastigheter.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2023/20