Kirunabostäder AB Dörrmiljöer

Dörrmiljöer

Kirunabostäder Aktiebolag, KIRUNA

Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av montage, reparation och driftsättning av passersystem med tagg, montage av motorlås samt reparation och underhåll av elektriska låskomponenter såsom elslutbleck, tidur, motorlås, montage av kodlås, montage av dörrautomatik och branddörrstängare.

Beställaren har ett separata ramavtal avseende ett antal yrkeskategorier. Det innebär att detta ramavtal omfattar endast dörrmiljöer med elektriska låskomponenter.

Avtal kommer att tecknas med en leverantör. Avrop kommer att ske löpande under hela avtalsperioden.

Från entreprenaden undantas ny- och ombyggnationer där dörrmiljöer med elektriska låskomponenter ingår i entreprenaden. I samband med större projekt eller vid större enskilda inköp förbehåller sig beställaren rätten att begära in separata anbud.

Översiktlig information om objektet

Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter äger och förvaltar totalt cirka 2 160 lägenheter, 28 000 m2 kommersiella lokaler samt förvaltar ca 190 000 m2 kommunala verksamhetslokaler såsom skolor, äldreboenden, badhus, sporthallar och liknande åt Kiruna kommun.

Dörrmiljöer med elektriska låskomponenter

Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av montage, reparation och driftsättning av passersystem med tagg, montage av motorlås samt reparation och underhåll av elektriska låskomponenter såsom elslutbleck, tidur, motorlås, montage av kodlås, montage av dörrautomatik och branddörrstängare.

Under 2021uppgick volymen för ramavtalet till cirka 500 000kr. Volymen innefattar både arbete och material.Volymen ovan ska ses som en information och är ingen garanti för ramavtalets arbetsvolym. I samband med större projekt eller vid större enskilda inköp förbehåller sig beställaren rätten att begära in separata anbud.

Volymen ovan ska ses som en information och är ingen garanti för ramavtalets arbetsvolym.

Denna volym är historisk årsförbrukning och kan komma att över eller underskridas under ramavtalstid. Antagen leverantör är skyldig att tillgodose verklig efterfrågan enligt förfrågningsunderlagets angivna villkor.

Takvolym för samtliga upphandlande myndigheter uppskattas för ramavtalsperiod (4 år) uppgå till max 2,2 MSek (exkl. moms).

Beställaren har ett separata ramavtal avseende ett antal yrkeskategorier. Det innebär att detta ramavtal omfattar endast dörrmiljöer med elektriska låskomponenter.

Objektets läge

Fastigheterna är belägna i:Kiruna C, Jukkasjärvi, Abisko, Riksgränsen, Svappavaara, Vittangi, Övre Soppero och Karesuando.

Omfattning

Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter äger och förvaltar totalt cirka 2 160 lägenheter, 28 000 m2 kommersiella lokaler samt förvaltar ca 190 000 m2 kommunala verksamhetslokaler såsom skolor, äldreboenden, badhus, sporthallar och liknande åt Kiruna kommun.

Dörrmiljöer med elektriska låskomponenter

Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av montage, reparation och driftsättning av passersystem med tagg, montage av motorlås samt reparation och underhåll av elektriska låskomponenter såsom elslutbleck, tidur, motorlås, montage av kodlås, montage av dörrautomatik och branddörrstängare.

Beställaren har ett separata ramavtal avseende ett antal yrkeskategorier. Det innebär att detta ramavtal omfattar endast dörrmiljöer med elektriska låskomponenter.

Avtal kommer att tecknas med en leverantör. Avrop kommer att ske löpande under hela avtalsperioden.

Från entreprenaden undantas ny- och ombyggnationer där dörrmiljöer med elektriska låskomponenter ingår i entreprenaden. I samband med större projekt eller vid större enskilda inköp förbehåller sig beställaren rätten att begära in separata anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2021/26