Kiruna kommun Upphandling oljor, smörjmedel och rengöringsmedel till fordon ramavtal

Upphandling oljor, smörjmedel och rengöringsmedel till fordon ramavtal

Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag, KIRUNA

Uppdraget omfattar att mot avrop leverera oljor, smörjmedel och rengöringsmedel för fordon.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2023-088