Kiruna kommun Trygghetsskapande teknik för ordinärt boende

Trygghetsskapande teknik för ordinärt boende

Kiruna kommun, Kiruna

Kiruna kommun (212000-2783), Socialförvaltningen, genomför rubricerad upphandling. Upphandlingen avser hyra av efterfrågade funktioner för implementation av trygghetsskapande åtgärder vid ordinärt boende inom Kiruna kommun.

Ramavtalet beräknas träda ikraft 2023-10-01. En leverantör avses att antas.

Välkomna att delta i upphandlingen!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2023-045