Kiruna kommun Genomlysning av organisation och undervisningslokaler vid Nya Raketskolan, Kiruna kommun

Genomlysning av organisation och undervisningslokaler vid Nya Raketskolan, Kiruna kommun

Kiruna kommun, Kiruna

Uppdraget är att utföra en objektiv granskande genomlysning av Nya Raketskolans verksamheter och rapportera detta i en skriftlig rapport.

Granskningen ska avse det pedagogiska arbetets organisering och lokalernas ändamålsenlighet för den pedagogiska verksamhetens uppdrag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-08-09

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2023-067