Kiruna kommun Drift av Café Lämmeln i stadshuset Kristallen, Kiruna kommun

Drift av Café Lämmeln i stadshuset Kristallen, Kiruna kommun

Kiruna kommun, Kiruna

Kiruna kommun söker en entreprenör för drift av Café Lämmeln i stadshuset Kristallens cafédel som delar vår vision om Kiruna. Entreprenören förväntas vilja vara med och skapa en utvecklande atmosfär i Kristallen samt bidra till att ytterligare öka attraktionskraften i Kirunas nya centrum.

Verksamhet är önskvärd snarast efter tilldelning och kontraktstecknande med full verk-samhet under första kvartalet 2024 eller enligt överenskommelse.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2023-12-13)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2023-11-15

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2023-081