Kiruna kommun Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling förpackningsavfall

Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling förpackningsavfall

Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag, KIRUNA

Från 1 januari 2024 får kommunerna ansvaret för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, och ska sedan bygga ut systemet till 2027.

Tekniska verken har från och med den 1 januari 2024 ansvar för att samla in förpackningsavfall från hushåll. Senast den 1 januari 2027 ska Kiruna kommun ha infört fastighetsnära insamling. För att tillhandhålla de tjänster som följer av detta ansvar har Tekniska verken etablerat ett auktorisationssystem till vilket leverantörer får ansöka om anslutning.

(Meddelande om upphandling)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2023-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2023-072