Kinda kommun Träslöjdsmaterial

Träslöjdsmaterial

Kinda kommun, KISA

Upphandling av material till träslöjdslektionerna i Kinda Kommun

Objekt och omfattning

Upphandlingen avser material som åtgår vid träslöjdslektioner i Kinda Kommun. Uppskattad beställningsvolym är ca 75 000 SEK per år.

På grund av eventuella metod-, struktur-, organisatoriska-, eller andra förändringar kan inte den köparen förbinda sig att beställa för de uppskattade värdena. Anbudsgivaren är skyldig att leverera de avropande myndigheternas verkliga behov vare sig det över- eller understiger de uppskattade värden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

19/161