Kinda kommun Eget val inom hemtjänst - boservice

Eget val inom hemtjänst - boservice

Kinda kommun Kisa

Kinda kommun inför från den 1 september 2011 eget val inom hemtjänst på boservice enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Eget val innebär att de personer som beviljats hemtjänst får möjlighet att välja leverantör för sin boservice. Med boservice avses insatserna städ, tvätt och inköp.

Brukaren kan välja mellan kommunens egenregi och de leverantörer som kommunen godkänt.

Som leverantör ansöker du om att utföra hela uppdraget (all boservice). Du kan välja att arbeta i ett eller flera geografiska områden samt ange ett kapacitetstak.

Välkommen med din ansökan!

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-08-24

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

16/11-739