Kinda kommun Drift Café Columbia

Drift Café Columbia

Kinda kommun, KISA

Tjänstekoncession i form av avtal omfattande hyra, drift och nyttjanderätt till caféverksamheten samt Kisa Emmigrantmuseum.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2019-01-13)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2018-12-03

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

18/46