Kinda kommun Brandredskap

Brandredskap

Kinda kommun, KISA

Objekt och omfattning

Upphandlingen avser behov av:

Årlig översyn av brandredskap och brandposter i byggnader och tunga fordon tillhörande beställaren.

Omladdning av brandsläckare.

Inköp av brandredskap (brandsläckare, brandposter, brandarmaturer, skyltar, manometerglas och övriga reservdelar).

Detta ska ske enligt Svensk Standard SS 3656 samt SS EN 671-3 för successivt uttag under avtalstiden.

I bilaga 1 finns en sammanställning på dagens antal objekt, denna listan kan dock både öka och minska i antal då fastighetsantalet både kan öka och minska under avtalsperioden samt verksamheterna i fastigheterna kan komma att ändras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

19/36