Kemikalieinspektionen Styrmedelsanalys om giftfria gröna kemikalier och material i en cirkulär ekonomi

Styrmedelsanalys om giftfria gröna kemikalier och material i en cirkulär ekonomi

Kemikalieinspektionen, SUNDBYBERG

I uppdraget ska en styrmedelsanalys göras av hur statens innovationssatsningar fungerar när det gäller att möjliggöra substitution av farliga ämnen som bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och en långsiktigt hållbar övergång till en cirkulär ekonomi med kretslopp fria från farliga ämnen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-03-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

H19-04177