Kemikalieinspektionen Genomgång och analys av tidigare undantag

Genomgång och analys av tidigare undantag

Kemikalieinspektionen, SUNDBYBERG

I ett cirkulärt samhälle bör materialåtervinningen kunna öka utan att särskilt farliga ämnen återcirkuleras. Det framförs ofta önskemål om undantag för föreslagna haltgränser för material som genomgått en materialåtervinningsprocess. Här ska en genomgång göras av de fall där undantag för återvunna material från begränsningar av särskilt farliga ämnen diskuterats och beslutats. Genomgången kan ge viktig information om vilka motiv och argument som använts, och hur undantaget tillämpats i praktiken.

Sista anbudsdag
13 dagar kvar

(2019-08-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-07-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

H19-05846