Karlskronas upphandlingar Yttre skötsel, område C, D, E omgång 3

Yttre skötsel, område C, D, E omgång 3

AB Karlskronahem, KARLSKRONA

AB Karlskronahem upphandlar yttre skötsel av område C (Marieberg/Gullaberg), D (Kungsmarken,

Ekliden) och E (Lyckeby).

Vi söker en leverantör med goda erfarenheter av uppdrag med höga kvalitetskrav och vill med tilldelade

leverantör upprätthålla en regelbunden dialog för att säkerställa, förbättra och utveckla efterfrågad

kvalitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/6847 2.6.1