Karlskronas upphandlingar VA-utbyggnad mellan Jämsunda och Tving

VA-utbyggnad mellan Jämsunda och Tving

Karlskrona kommun, KARLSKRONA

General entreprenad som omfattar mark- och yttre ledningsarbeten.

Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten och tryckavloppsledningar-

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-07-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

20/83