Karlskronas upphandlingar Trygghetsskapande teknik Ordinärt boende i Blekinge

Trygghetsskapande teknik Ordinärt boende i Blekinge

Karlskrona kommun, Karlskrona

Anbudsinbjudan

De fem Blekinge kommunerna företräds av Karlskrona kommun i denna samordnade upphandling.

Vi inbjuder till att lämna anbud avseende Trygghetsskapande teknik Ordinärt boende i Blekinge .

Tjänsten

Upphandlingen avser Trygghetsskapande teknik i ordinärt boende med ansvar för larmkedjan

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-11-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/8843 2.6.1