Karlskronas upphandlingar System för digitalt stöd vid samtal med barn och unga

System för digitalt stöd vid samtal med barn och unga

Karlskrona kommun, Karlskrona

Upphandlande myndighet/er

Karlskrona kommun org nr 212000-0829.

Tjänsten

Upphandlingen avser ett webbaserat verksamhetssystem som ska underlätta tidiga sammanhållna insatser och samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård för barn och unga.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-07-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/5413 2.6.1