Karlskronas upphandlingar Snöröjning med entreprenadmaskiner

Snöröjning med entreprenadmaskiner

Karlskrona kommun, Karlskrona

Upphandlande myndighet

Karlskrona kommun org nr 212000-0829.

Tjänsten

Upphandlingen avser snöröjning med entreprenadmaskiner inkl. förare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/2629 2.6.1