Karlskronas upphandlingar Reparation av mobiler och surfplattor

Reparation av mobiler och surfplattor

Karlskrona kommun, Karlskrona

Upphandlande myndighet/er

Karlskrona kommun org nr 212000-0829.

Tjänsten

Upphandlingen avser reparationer av mobiltelefoner och surfplattor som inte omfattas av garanti.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-03)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-08-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/3121 2.6.3