Karlskronas upphandlingar Nyproduktion av lägenheter Nordström 15 Karlskrona

Nyproduktion av lägenheter Nordström 15 Karlskrona

AB Karlskronahem, KARLSKRONA

Objektet avser nybyggnad av bostäder för studenter på fastigheten Nordström 15 som ligger på Blåportsgatan 2 i Karlskrona.

Entreprenaden omfattar ett komplett fullt färdigt arbete inklusive funktioner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/5614 2.6.1