Karlskronas upphandlingar NY System för handläggning av bostadsanpassning

NY System för handläggning av bostadsanpassning

Karlskrona kommun, Karlskrona

Upphandlande myndighet

Karlskrona kommun org nr 212000-0829.

Produkten/Tjänsten

Upphandlingen avser ett system för handläggning av bostadsanpassning.

Ett färdigt system som är byggt för att fungera i enlighet med SFS 2018:222, som ger en god översikt över ärenden och som har stöd för e-tjänster för ansökningar från medborgare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/6567 2.6.1