Karlskronas upphandlingar Kopieringspapper på pall och i box

Kopieringspapper på pall och i box

Karlskrona kommun, Karlskrona

Läns gemensam

Upphandlande myndighet/er

Karlskrona kommun org nr 212000-0829.AB Karlskronahem 556114-6662Kruthusen Företagsfastigheter AB 556052-0438Räddningstjänsten Östra Blekinge 222000-1255Blekinge Museum 835000-6113Sölvesborgs kommun 212000-0852Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund 222000-1222

Produkten/Tjänsten

Upphandlingen avser Kopieringspapper på pall och box.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/2628 2.6.1