Karlskronas upphandlingar Konsult för upphandling av telefoni som tjänst

Konsult för upphandling av telefoni som tjänst

Karlskrona kommun, Karlskrona

Upphandlande myndigheter

Karlskrona kommun org nr 212000-0829Ronneby Kommun 212000-0837Sölvesborgs kommun 212000-0852Olofströms kommun 212000-0811Karlshamns kommun 212000-0845Bromölla kommun 212000-0894

Tjänsten

Upphandlingen avser konsultstöd för samordning, rådgivning och framtagning av upphandlingsdokument och avtalsförslag för upphandling av telefoni med tillhörande tjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Blekinge län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/4656 2.6.3