Karlskronas upphandlingar Konstnärlig gestaltning, Pottholmen

Konstnärlig gestaltning, Pottholmen

Karlskrona kommun, Karlskrona

Produkten/tjänsten

Upphandlingen avser konstnärlig gestaltning i den nya stadsdelen Pottholmen i Karlskrona, enligt Bilaga Inbjudan till intresseanmälan.

Det är tillåtet i upphandlingen att lämna med USB minne som innehåller referensprojekten som åberopas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2016-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2016-09-27

Dokumenttyp

Meddelande om projekttävling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2016/5405 2.6.1