Karlskronas upphandlingar Konstnärlig gestaltning Jändelskolan

Konstnärlig gestaltning Jändelskolan

Karlskrona kommun, Karlskrona

Allmän information

Nu utlyses konstnärligt gestaltningsuppdrag riktat till inomhusmiljö i nybyggnation av Jändelskolan, Jämjö, utbyggnad F-3.

Upphandlingen avser intresseanmälan av skissuppdrag för konstnärlig gestaltning med möjlighet för Beställaren att beställa genomförande av konstnärlig gestaltning utifrån framtagen skiss.

Tre konstnärer kommer att utses till skissuppdrag varav en kommer att gå vidare.

Omfattning

Karlskrona kommun har handlat upp en ny utbyggnad F-3 till Jändelskolan i Jämjö. Kyrkskolan har dömts ut och kommer att rivas. Verksamheten flyttas till den nya utbyggnaden F-3 på Jändelskolan. Den aktuella byggnaden för konstnärlig gestaltning är i 2 plan och ytan är 1375+400 m2 och innefattar klassrum, kapprum, studiehall, mindre grupprum. På taket i söderläge kommer eventuellt solceller placeras i ett integrerat system.

Centralt i byggnaden finns en studiehall där takhöjden är i 2 plan, öppet upp till nock. Taket i mitten av studiehallen är lämpad för en konstnärlig gestaltning i form av ett fritt hängande konstverk från taket eller att närliggande väggar högt upp används. Undertaket har träulls-plattor och väggar i ask. Se bifogat gestaltnings-program som ligger till underlag för den byggentreprenör som utses under hösten 2020.

Byggnaden beräknas stå färdig tidigast i maj 2022.

Sista anbudsdag
26 dagar kvar

(2020-11-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-08-31

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/4630 2.6.3