Karlskronas upphandlingar GC-väg Gullbernavägen Karlskrona

GC-väg Gullbernavägen Karlskrona

Karlskrona kommun, Karlskrona

Objektet avser Gullbernavägen, delen som sträcker sig igenom verksamhetsområdet med bilförsäljning som huvudinriktning.

Sträckan är totalt ca 1 km och sträcker sig mellan Cramo och Ahlberg bil.

Entreprenaden avser utbyggnad av en gång-och cykelväg som separeras från körbanan med en grönyta och träd emellan.

Gatubelysningen flyttas från den östra sidan av vägen till växtytan, väster om vägen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

DSN 2020/6157 2.6.1