Karlskronas upphandlingar Drivmedel HVO-bulkleveranser

Drivmedel HVO-bulkleveranser

Karlskrona kommun, Karlskrona

Upphandlande myndighet

Karlskrona kommun org nr 212000-0829.

Produkten

Upphandlingen avser drivmedel HVO-bulkleveranser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/1661 2.6.1