Karlskronas upphandlingar Direktupphandling diskmaskin Ängslyckans FSK

Direktupphandling diskmaskin Ängslyckans FSK

Karlskrona kommun

Behovsbeskrivning

1. Beskrivning

1.2 Produkten/tjänsten

Upphandlingen avser

1 st Diskmaskin till köket Änglyckans förskola, Knösö

Underbänkmaskin

Skall Diska upp till 50 korgar per timme

Man skall kunna med en knapptryckning byta enkelt ut vattnet

för att växla från att diska smutsiga tallrikar till glas

och brickor

Diskarmarna skall vara i rostfritt stål

Automatisk kontroll av vattentemperatur och vattenmängd.

Automatiskt rengöring skall ingå

Aktivt filter skall ingå

Understativ med gejderfack för 3 st diskorgar

och låsbart skåp för tork- och diskmedel skall ingå

Service samt reparationer skall kunna utföras av kommunens upphandlat serviceföretag

Diskmaskinen skall ersätta befintlig maskin, Elektrolux WT-30 och passa storleksmässigt

Diskmaskinen skall anpassas till befintliga golvbrunnar, ventilation samt befintlig el

Installation av ny diskmaskin samt nedmontering och bortforsling av befintlig

Samtliga informationsbrochyrer och skyltar skall vara på svenska

Garanti 2 år

All utrustning skall vara godkänd enligt gällande lagstiftning

I samband med installationen av diskmaskinen skall utbildning ingå vid två utbildningstillfällen

Samtliga kostnader skall ingå i offererat pris

Leveranstid:

Enl. överenskommelse

Pris:

Anges exklusive moms. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Kvalificeringskrav

För att anbudsgivare skall kvalificeras till utvärdering krävs att samtliga nedan ställda krav är uppfyllda.

Anbudsgivare ska intyga att det inte förekommer:

-Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet.

-Överträdelse av socialrättslig, miljörättslig eller arbetsrättslig art.

-Betydande eller upprepade brister i förhållanden till viktiga avtalsvillkor i ett tidigare, liknande avtalsförhållande.

-Konkurrensbegränsande samarbete mellan leverantörer.

Samtliga anbud granskas genom kontroll av att de innehåller föreskrivna uppgifter och dokument samt att anbudsgivaren fullgör sina åligganden avseende skatter, sociala avgifter, F-skattsedel m.m.

Karlskrona kommun samarbetar med Skatteverket och inhämtar information på samtliga anbudsgivare samt deras eventuella underleverantörer. Vidare prövas anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga. Anbudsgivarens ekonomiska ställning kan komma att prövas genom en rapport från ex. UC som Karlskrona kommun inhämtar. För den händelse denna kräver fortsatt utredning kommer ytterligare information att inhämtas direkt från anbudsgivaren.

Eventuella underleverantörer ska redovisas med företagsnamn och organisationsnummer.

Anbudsgivare med 25 anställda eller fler ska ha gällande jämställdhetsplan som på begäran ska levereras till beställaren.

Genom att lämna anbud bekräftar anbudsgivaren att kvalificeringskraven är uppfyllda.

1.3 Delbart anbud

Upphandlingen är inte delbar. Endast en leverantör kommer att antas

1.4 Alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras inte.

2. Upphandlingsprocessen

2.1 Att beakta för anbudslämnare

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

2.2 Förtydligande och kompletteringar

Eventuella förtydligande och kompletteringar gällande denna upphandling kommer att ske i verktyget genom frågor och svar.

2.3 Kvalificeringsfasen

För att anbudsgivare ska gå vidare till utvärdering krävs att ställda kvalificeringskrav är uppfyllda.

2.4 Utvärderingsfasen

Anbud som uppfyller ställda krav går vidare till utvärdering.

Välj ett av nedan:

Lägsta pris

2.5 Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut med motivering skickas via systemet till samtliga anbudsgivare.

2.6 Begäran om sekretess

Det är inte möjligt att sekretessbelägga ett helt anbud. Vänligen ange vilket/vilka stycken med hänvisning till lagrum ni önskar sekretessbelägga för att inte lida skada.

Det är inte möjligt att sekretessbelägga priser som efterfrågas för utvärdering.

En förlorande anbudsgivare ska alltid kunna se orsaken till varför man har förlorat.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

2020/6363 2.6.3