Karlskronas upphandlingar Balkonger projekt 501 Snapphanev 3 Karlskrona

Balkonger projekt 501 Snapphanev 3 Karlskrona

AB Karlskronahem, KARLSKRONA

Projektet avser ersätta 8st befintliga balkonger med inglasade balkonger. På fastigheten STORMEN 4 finns idag två 3-våningshus i gult tegel. Huset på Snapphanevägen 5 har genomgått denna förändring och uppdraget är att ge hus numer 2 på Snapphanevägen 3 samma gestaltning. Huset på Snapphanevägen 5 ska betraktas som referensobjekt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

20/6