Karlskronas upphandlingar Ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Karlskrona kommun, Karlskrona

Upphandlande myndighet/er

Karlskrona kommun org nr 212000-0829.

Produkten/Tjänsten

Upphandlingen avser ett ärendehanteringssystem med processer för fakturering och inventariehantering. Systemet ska kunna nyttjas av flera enheter inom Karlskrona kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/5169 2.6.1