Jönköpings kommun Produktion av ny basutställning på Tändsticksmuseet

Produktion av ny basutställning på Tändsticksmuseet

Jönköpings kommun, JÖNKÖPING

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende att producera en ny basutställning till Tändsticksmuseet i Jönköping.

Omfattning

Nu är det dags för Tändsticksmuseet i centrala Jönköping att skapa och producera en helt ny basutställning på Tändsticksmuseet i Jönköping. Leverantörens projektledare ska samordna och driva projektet som innefattar konceptutveckling, utställningsformat samt produktion. Den nuvarande basutställningen är själva kärnan i vår utställningsverksamhet och den nya basutställningen måste därför vara hållbar och kunna bestå över längre tid.

Produktion av ny basutställning på Tändsticksmuseet

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende att producera en ny basutställning till Tändsticksmuseet i Jönköping.

Omfattning

Nu är det dags för Tändsticksmuseet i centrala Jönköping att skapa och producera en helt ny basutställning på Tändsticksmuseet i Jönköping. Leverantörens projektledare ska samordna och driva projektet som innefattar konceptutveckling, utställningsformat samt produktion. Den nuvarande basutställningen är själva kärnan i vår utställningsverksamhet och den nya basutställningen måste därför vara hållbar och kunna bestå över längre tid.

Vi söker en uppdragstagare som är van vid att skapa utställningar med hjälp av foton, museiföremål, rekonstruerade miljöer med olika digitala audiovisuella lösningar och har ett öga för modern formgivning. En bra upplevelse skapar känslor för ämnet och lever kvar länge hos besökaren, oavsett besökarens bakgrund eller fysiska förutsättningar. Därför tror vi på det känslomässiga engagemanget och på en upplevelsebaserad utställning som berättar om arbetsliv och vardag i kombination med våra aktiviteter och pedagogiska verksamhet. För detta behövs intressanta och relevanta frågeställningar med historiskt djup som kan appliceras på vår samtid.

Målet med uppdraget är att producera en inspirerande, nyskapande, hållbar, tillgänglig och upplevelsebaserad utställning som berör och tillför många olika perspektiv. Arbetet ska göras i nära samarbete med projektgruppen. Leverantören ska utforma och producera utställningen till färdig slutprodukt inklusive snickerier, teknik/data, ljus- och ljudsättning, samt anskaffa allt erforderligt material och utrustning så som exempelvis montrar, utställningstexter, TV-apparater, interaktiva moment etc.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

21/8