Jönköpings kommun Omhändertagande av Revaq-slam

Omhändertagande av Revaq-slam

Jönköpings kommun, JÖNKÖPING

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende omhändertagande av Revaq-slam.

Omfattning

I uppdraget ingår att årligen transportera och förmedla uppemot cirka 8 500 ton revaqslam för spridning av slammet på produktiv mark, i uppdraget ingår även omhändertagande av icke godkänt revaqslam.

Avtalet avser att transportera och förmedla revaqslam för spridning på produktiv jordbruksmark, men även ansvara för att omhänderta icke godkänt revaqslam.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende omhändertagande av Revaq-slam.

Omfattning

I uppdraget ingår att årligen transportera och förmedla uppemot cirka 8 500 ton revaqslam för spridning av slammet på produktiv mark, i uppdraget ingår även omhändertagande av icke godkänt revaqslam.

Slammet som produceras på Simsholmens respektive Huskvarna avloppsreningsverk är certifierat enligt Svensk Vattens Regler för REVAQ-Återvunnen Växtnäring och innehar Certifikatsnr: SCO451-10,SCO452-10. Hantering av slammet ska ske helt enligt revaq:s regler, se länk: http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Avlopp-ochMiljo/REVAQ/Certifiering/REVAQ-regler/, vilket kommer att följas upp i både andra- respektive tredjepartsrevisioner. Slammet transporteras på beställarens bekostnad från respektive avloppsreningsverk till Miljöhantering i Jönköping för lagring om ingen annan överenskommelse görs. Slamkvaliteten kontrolleras med avseende på metallhalter av beställaren och slampartier kan underkännas av för höga halter men också av andra skäl som driftstörningar och därför kan inga fasta volymer garanteras. Uppskattad volym innebär således endast ett riktvärde och det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre.Upphandlingen avser slam som produceras efter 2020-04-01.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

17/358